Reisen

#1 Tro på liv og død (Pilot)

October 7, 2018

Dette er første episode i Reisens første sesong, hvor Dan-Thomas Tveita og Thomas Erlandsen setter seg ned og famler seg frem til hva de skal svare på det enkle spørsmålet: «Tror du på Gud?»