Reisen

#10 Frelst?

June 30, 2019

Frelse er muligens det mest sentrale begrepet i kristendom. Thomas og Dan reiser til MF Vitenskapelig Høyskole for å spørre professor i systematisk teologi, Asle Eikrem, hvordan dette forklares i kristen teologi, og drøfter ulike forklaringsmodeller som har dukket opp i kirkehistorien.